اخرین محصولات ثبت شده

نمونه های اجرا شده آزمون تفسیر نقاشی کودکان با موضوع خانواده

قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون حافظه وکسلر(W.M.S)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون وکسلر کودکان(WISC)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه روان شناسی رشد

قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کارشناسی ارشد روان شناسی از سال 89 تا 1400

قابلیت ویرایش: ندلرد | تعداد صفحات: 386

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون نئو(فرم کوتاه) به همراه تفسیر

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه اجرا شده آزمون ام ام پی ای(فرم کوتاه) به همراه تفسیر

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 15 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله(بررسی شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر و کودکان فقد اضطراب)

مقاله(بررسی شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر و کودکان فقد اضطراب) |

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله(بررسی شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر و کودکان فقد اضطراب)

مقاله(بررسی شیوه های فرزند پروری و جو عاطفی خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر و کودکان فقد اضطراب) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: pdf

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی 1389

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی 1389 | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 9

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی(298 سوال)

سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی(298 سوال) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 57

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل